Home / Laatste koeriers en posttarieven nieuws / Voorgestelde wijzigingen richtlijn vakbekwaamheid koeriers

Voorgestelde wijzigingen richtlijn vakbekwaamheid koeriers

Voorgestelde wijzigingen richtlijn vakbekwaamheid voor koeriers.

Er moet in de opleiding en bijscholing meer aandacht komen voor verkeersveiligheid en de actuele stand van de techniek. De Europese Commissie en de Raad hebben het voorstel tot wijziging van de Europese Richtlijnen 2003/59/EG en 2006/126/EG in behandeling.

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geinformeerd over de Nederlandse positie ten aanzien van dit voorstel. Dit is opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen. Richtlijn 2003/59/EG stelt eisen aan de basiskwalificatie en nascholing van beroepschauffeurs (bus- en vrachtautochauffeurs). Richtlijn 2006/126/EG gaat over het rijbewijs.

De inhoud van de opleiding en nascholing zou beter op de behoeften van chauffeurs en op het doel van de richtlijn (de verbetering van de verkeersveiligheid) kunnen worden afgestemd. Het Commissievoorstel betreft hier de volgende wijzigingen:

Het wordt verplicht dat er tijdens de nascholing aandacht moet worden geschonken aan het thema ‘verkeersveiligheid’;
Binnen de onderwerpen voor opleiding en nascholing wordt er ingespeeld op de actuele stand van de techniek;
Er wordt verduidelijkt dat binnen de opleiding en de nascholing gebruik mag worden gemaakt van e-learning;
Er wordt verduidelijkt dat het mogelijk is om een deel van de nascholing te combineren met nascholing die door andere Europese regelgeving wordt voorgeschreven;
De mogelijkheid wordt ingeperkt dat chauffeurs dezelfde opleidingsmodule binnen de nascholingscyclus van 5 jaar kunnen herhalen.


Er zijn problemen t.a.v. de onderlinge erkenning van een in een andere lidstaat gevolgde nascholing. Dit geldt vooral in het geval de nascholing is gevolgd in een andere lidstaat dan de lidstaat waarin men gevestigd is en de lidstaat waar de nascholing is gevolgd geen kwalificatiekaart bestuurders verstrekt maar – zoals Nederland – het bewijs van vakbekwaamheid op het rijbewijs vermeldt. De Commissie stelt voor dat, in het geval het bewijs van vakbekwaamheid niet op het rijbewijs kan worden aangebracht (omdat de persoon geen rijbewijs heeft van het land waar de nascholing is gevolgd), de lidstaten verplicht worden om een kwalificatiekaart bestuurders te verstrekken die door alle lidstaten moet worden erkend. Daarbij dient de lidstaat die deze kaart afgeeft te controleren of de ontvanger over een geldig EU-rijbewijs beschikt.

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken
datum: 10 maart 2017

About jorry

Check Also

koerier

De koerier en de E-bike

De e-bike voor de koerier komt eraan.   Voor de koeriers komt nu eindelijk ook …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *